Ramowy rozkład dnia w Niepublicznym Przedszkolu „DELFINEK”

                   z Oddziałem Integracyjnym

Praca z dziećmi przebiega w zależności od organizacji pracy grupy, jak również od warunków atmosferycznych, w sali bądź na powietrzu.
Realizacja podstawy programowej odbywa się w godz. 8:30 – 13:30.

6.30-7.45
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, rysowanie,  zabawy konstrukcyjno-manipulacyjne, tematyczne.

7.50-8.00
Przygotowanie do śniadania.  Sprzątanie zabawek, mycie rąk .

8.00 – 8.15( Grupa: Biedronki i Promyczki)

8.15-8.30( Grupa: Krasnoludki i Elfy)

Śniadanie. Czynności higieniczne i mycie ząbków.

8.30-10.00
Zajęcia integracyjne i zorganizowane, według planów w oparciu o podstawę programową: malowanie, lepienie, liczenie, rysowanie, wycinanie, śpiewanie, tańczenie.

Zajęcia dodatkowe :j.angielski, muzyka, rytmika, religia, logopedia .

Ponadto: przeróżne zabawy konstrukcyjne, badawcze, gimnastyczne, nauka wierszy, słuchanie bajek i opowiadań, zabawa w małych twórców dzieł plastycznych.

10.00 – 10.15

II Śniadanie – owoce.

 10.15 – 11.00

Dalszy ciąg zajęć dydaktycznych i/lub zabawy dowolne w salach.

 11.00 – 12.15

Wyjście do ogródka przedszkolnego, obserwacje przyrody, spacery, pobyt na placu zabaw.

 11.50 – 12.15 ( Grupa: Biedronki i Promyczki)

12.15 – 12.40 (Grupa: Krasnoludki i Elfy)

OBIAD
Przygotowania do obiadu, czynności samoobsługowe i higieniczne w toalecie.

12.15-14.15( Grupa: Biedronki i Promyczki)
Mycie zębów, rąk i buzi po obiedzie, nauka rozbierania i układania ubranek. Spanie, odpoczywanie na leżaczkach przy dźwiękach muzyki relaksacyjnej.

12.40 –13.00  (Grupa: Krasnoludki i Elfy)

Czynności higieniczne w toalecie. Odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej lub czytanych bajkach.

13.00 – 14.30 (Grupa: Krasnoludki i Elfy)
Zabawy z kolegami i koleżankami wg własnych pomysłów i zainteresowań, utrwalenie wiadomości zdobytych na zajęciach, ćwiczenia rozwijające aktywność  i twórczą ekspresję.

14.30 – 14.45
Podwieczorek.

14.45-17.00
Zabawydowolne w kącikach zainteresowań, rozmowy z panią o tym jak minął dzień w przedszkolu, rozchodzenie się dzieci do domu.

17.00 – 17.15

II Podwieczorek dla tych którzy zastają do 18.00.

 18.00

Drzwi do przedszkola już zamykamy… Jutro wszystkich przedszkolaków zapraszamy!!!

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu wg nowej podstawy programowej.

W nowej podstawie programowej wychowania przedszkolnego jest zapis, że pobyt dzieci w przedszkolu podzielony został na pięć części:

  • co najmniej jedna piąta pobytu dziecka w przedszkolu powinna być przeznaczona na dowolną zabawę dziecka (dzieci mogą bawić się w dowolny sposób, przy dyskretnym udziale nauczyciela),
  • co najmniej jedną piątą dzieci powinny spędzać w ruchu, np. w ogrodzie, na boisku, w parku (mogą być organizowane zajęcia sportowe, gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace ogrodnicze i porządkowe),
  • jedną piątą można przeznaczyć na zajęcia dydaktyczne,
  • pozostałe dwie piąte pobytu dziecka w przedszkolu nauczyciel może zagospodarować dowolnie (np. czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne)

Organizacja czasu zajęć rozliczana jest tygodniowo. Proporcje organizowania czasu zajęć mają na celu prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz odpowiedni przebieg wychowania i kształcenia dziecka.

Ramowy rozkład uwzględnia wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do potrzeb dzieci wynikających z ich rozwoju, warunków życiowych, wieku i założeń programowych przedszkola. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza powinna być organizowana odpowiednio do potrzeb dzieci i prowadzona na podstawie przyjętego programu wychowania przedszkolnego dostosowanego do nowej podstawy programowej.

Według nowej postawy programowej podstawowymi formami organizacyjnymi zajęć w przedszkolu powinny być: zabawy dowolne dzieci oraz zabawy/ruch na świeżym powietrzu. Dzieci uczestniczą także w zajęciach dodatkowych, organizowanych na terenie przedszkola.