Opłata administracyjna

Czesne

Czesne jest płatne z góry przelewem do 10-go dnia każdego miesiąca na konto:

74 2490 0005 0000 4530 1608 1835

Alior Bank

W tytule wpłaty należy wpisać: „Opłata za przedszkole”, nazwisko i imię Dziecka, miesiąc.

Cennik opłat za pobyt w żłobku DELFINEK

360 zł/m-c, za pobyt całodzienny (10godzin) bez wyżywienia

12 zł – stawka dzienna za wyżywienie

250 zł – opłata administracyjna (bezzwrotne), na cały rok (12 miesięcy)

W przypadku rozwiązania umowy opłata administracyjna nie podlega zwrotowi.

Cennik obowiązuje od 1 września 2022 roku.

W RAMACH OPŁATY ZAPEWNIAMY:

 • opiekę w godzinach 6:30-18:00
 • wyżywienie (śniadanie, II śniadanie – owoce, obiad, podwieczorek, II podwieczorek)
 • zajęcia dydaktyczne realizujące podstawę programową wychowania przedszkolnego
 • ZAJĘCIA MUZYCZNE- realizowane podczas zajęć z  umuzykalnieniem ; raz w tygodniu 30 min.
 • JĘZYK ANGIELSKI – 5 razy w tygodniu w tym 4 razy programem Early Stage
 •     TANIEC LUDOWY – 2 razy w tygodniu po 30 min.
 • Zajęcia z psychologiem
 • gimnastyka ogólnorozwojowa
 • zajęcia z logopedą – dla dzieci zakwalifikowanych na podstawie diagnozy logopedycznej dokonywanej na początku roku szkolnego (poszczególne dzieci raz w tygodniu 30 min)
 • okolicznościowe imprezy i spotkania odbywające się w przedszkolu (np. bale, spotkania z ciekawymi gośćmi,)rozwój kulturalny przez uczestniczenie w przedstawieniach teatralnych ( Teatrzyki kukiełkowe oraz przedstawienia aktorskie)
 • religia- raz w tygodniu po 30 min.
 •  W przedszkolu jest możliwość odbycia Wczesnego Wspomagania Rozwoju ( po dostarczeniu zaświadczenia z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej)