Nauczyciel jest obok rodziców jednym z pierwszych autorytetów i wzorców osobowych dziecka. Ponieważ pod opieką nauczyciela często dziecko spędza więcej czasu, niż z własnymi rodzicami, dlatego od jego zaangażowania, wiedzy, umiejętności i doświadczenia zależy jak wiele dziecko zyska w okresie przedszkolnym w każdej sferze swojego rozwoju – od rozwoju fizycznego (bezpieczeństwa, higieny i żywienia) począwszy, poprzez rozwój społeczny i emocjonalny (układanie relacji z innymi, umacnianie się w poczuciu własnej wartości), a skończywszy na rozwoju intelektualnym.

Wiedząc, jak ważną rolę w życiu młodego człowieka pełni nauczyciel staramy się, aby w naszym zespole były wyłącznie osoby kreatywne, życzliwe i cierpliwe w stosunku do swoich podopiecznych. Nasi nauczyciele nieustannie motywują wychowanków do odkrywania świata oraz dbają, by dzieci swoje poszukiwania mogły prowadzić w atmosferze szacunku, bezpieczeństwa, miłości i życzliwości.

Nasi nauczyciele chętnie i stale rozwijają swoje umiejętności co powoduje, że w swojej pracy wykorzystują najnowsze koncepcje i metody, które gwarantują nauczanie i wychowanie na najwyższym poziomie.

Wszyscy wychowawcy pracujący w naszym Przedszkolu posiadają dyplomy wyższych uczelni pedagogicznych. Jest to dla nas podstawowy warunek zatrudnienia, jednak nie jedyny.
Uważamy bowiem, że istotą pracy wychowawczej jest pasja, zaangażowanie oraz ciepły stosunek do dzieci.

                                                                                         

mgr Paulina Kostuch

Z wykształcenia pedagog (absolwentka studiów magisterskich dziennych na Wydziale Wyższej Szkoły Filozoficzno- Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie oraz podyplomowych o specjalności Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna w Małopolskiej Szkole Wyższej w Brzesku). Doświadczenie zawodowe zdobyłam podczas studiów oraz 2,5 roku pracy w żłobku i na stanowisku pomoc nauczyciela. Od 4 lat pracuję jako wychowawca przedszkola. Swoją wiedzę poszerzam uczestnicząc w różnych kursach (m.in. animatora zabawy, Odimiennej Metody nauki czytania Ireny Majchrzak czy też Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne). Jestem w trakcie studiów podyplomowych na kierunku Pedagogika specjalna 5 specjalności. Z łatwością nawiązuję kontakt z dziećmi. Na co dzień staram się, by było bezpiecznie, radośnie i ciekawie. Prywatnie jestem mamą dwóch synów 9letniego i 14 letniego, tym bardziej są mi bliskie problemy i troski mam małych dzieci.

Anna Stępak – nauczyciel wspomagający

Na co dzień jestem nauczycielem współorganizującym proces kształcenia oraz edukacji przedszkolnej. Ukończyłam pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną oraz pedagogikę specjalną pięciu specjalizacji (Oligofrenopedagogika, Tyflopedagogika, Surdopedagogika, Terapia osób ze spektrum autyzmu, Pedagogika lecznicza). Jestem również certyfikowanym terapeutą Integracji Sensorycznej (SI). Wiedzę i doświadczenie zdobywam i doskonale poprzez udział w różnego rodzaju szkoleniach m.in.: „Obsługa i wykorzystanie programu MÓWik w terapii i życiu osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi”; „Szkolenie Certyfikowane I stopnia ISNA-MSE (Snoezelen – Sala Doświadczania Świata). Moim celem w pracy jest jak najlepiej rozpoznać potrzeby dzieci z którymi współpracuje. Każde dziecko jest dla mnie tak samo ważne. Wiedza specjalistyczna umożliwia mi właściwą organizację działań rewalidacyjnych oraz rozwijanie kompetencji społeczno – emocjonalnych podczas pracy z grupą integracyjną.

Klaudia Piekarz

Ukończyłam pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną z nauczaniem języka angielskiego na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. Jestem osobą otwartą, życzliwą i ciepłą. Doświadczenie zdobywałam opiekując się dziećmi. Praca z nimi daje mi ogromną satysfakcję, radość i wywołuje uśmiech na mojej twarzy. Podziwiam ich spontaniczność i entuzjazm oraz ciekawość świata. Uśmiech na twarzy dziecka jest dla mnie najlepszą zapłatą za poświęcony mu czas. W wolnej chwili lubię zatracić się w dobrej książce.

mgr Klaudia Repetowska

Ukończyłam studia na kierunku psychologia: kliniczna i osobowości, zyskując tym samym tytuł magistra. Studia te ułatwiły mi lepsze poznanie i zrozumienie wielu aspektów osobowości. Dodatkowo ukończyłam studia podyplomowe: Przygotowanie pedagogiczne do pracy nauczycielskiej, jak również Edukację przedszkolną i wczesnoszkolną. Praca z dziećmi daje mi ogromną radość, pozwalając tym samym zyskać nowe doświadczenia, umiejętności i pomaga w lepszym poznaniu ich potrzeb . W swojej pracy stawiam na wspieranie rozwoju sensorycznego jak i motorycznego. Poprzez prowadzone zajęcia pozwalam dzieciom na lepsze poznanie najbliższego otoczenia za pomocą zmysłów oraz wspieranie rozwoju fizycznego. Na co dzień jestem osobą bardzo pozytywną, a uśmiech na twarzach dzieci daje mi ogromne szczęście.

Urszula Jagielska

Jestem absolwentką studiów polonistycznych o specjalności nauczycielskiej. Kontynuuje swoją naukę na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, a także równocześnie kształcę się w kierunku logopedycznym. Ponadto ukończyłam szkolenia przygotowania pedagogicznego, animatora czasu wolnego, metody stymulacji dzieci pedagogiką Montessori oraz wykorzystania integracji sensorycznej w pracy z dziećmi. Swoje doświadczenie w nawiązywaniu relacji z najmłodszymi zdobyłam pracując 5 lat jako animator dziecięcy. Jestem osobą pełną energii oraz chęci do działania. Praca z dziećmi daje mi ogromną satysfakcję oraz motywuje do poszerzania horyzontów, zarówno swoich, jak i moich podopiecznych. Bardzo ważne jest dla mnie, aby dzieci rozwijały się poprzez wykorzystywanie swoich zmysłów, dlatego pracując z nimi stawiam na eksperymenty i doświadczenia, z których dzieci samodzielnie mogą wyciągać wnioski. Uwielbiam fascynować oraz rozbudzać ich ciekawość. To, co robię daje mi niezwykła satysfakcję, a chwile spędzone z moimi przedszkolakami sprawiają mi ogromną radość.

Karolina Stachowska

Swoje wykształcenie z zakresu Pedagogiki Przedszkolnej wraz z Edukacją Wczesnoszkolną zdobyłam na Akademii Ignatianum w Krakowie. Praca z dziećmi wymaga nie tylko cierpliwości ale i kreatywności, dlatego konieczne jest ciągłe poszerzanie swoich kwalifikacji. W związku z tym, staram się uczestniczyć w różnego rodzaju kursach takich jak np. Zastosowanie darów Froebla w dziecięcej matematyce. Przebywając z dziećmi nauczyłam się patrzeć na świat ich oczami. Od początku studiów i pracy z dziećmi towarzyszy mi myśl Konfucjusza; „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi działać, a zrozumiem i rozwinę skrzydła.” Do każdego dziecka staram się podchodzić indywidualnie, uwzględniając jego możliwości. Praca z dziećmi daje mi ogromną satysfakcję.

Weronika Wąs

Swoje wykształcenie w kierunku specjalności nauczycielskiej zdobywam na Krakowskiej Akademii. Praca z dziećmi daje mi satysfakcję, wyzwala radość i uśmiech. Z mojego punktu widzenia Dzieci są niepowtarzalne i każde z nich jest inne, dlatego z nimi nigdy nie można się nudzić. Celem mojej pracy jest stworzenie bezpieczniej przestrzeni, w której każde dziecko będzie się czuło ważne i potrzebne. Znaczącą dla mnie rolę, ma budowanie dobrych relacji w grupie, opartych na szacunku, życzliwości, wsparciu, wzajemnej pomocy i zaufaniu. Dobro dziecka stawiam na pierwszorzędowej pozycji. Staram się dostrzegać indywidualne potrzeby i zainteresowania oraz w toku pracy wspierać ich harmonijny rozwój. Każdy dzień to nowe wyzwanie, które pozwala cieszyć się z nawet najmniejszego sukcesu i osiągnięcia. Zadowolenie i uśmiech dziecka to najlepsza nagroda jaką można otrzymać. W myśl prostych słów Roberta Fulghuma okres przedszkolny to jeden z najważniejszych etapów w życiu dziecka. ,,Wszystkiego co naprawdę trzeba wiedzieć nauczyłem się w przedszkolu- o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć, wyobrażać sobie świat….”

Klaudia Wójcik

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku pedagogika o specjalności pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Tarnowskiej Szkole Wyższej. Doświadczenie zawodowe zdobywałam dzięki pracy w żłobku z dziećmi w wieku od 6 m.ż do 2,5 lat oraz poprzez odbyte praktyki studenckie w przedszkolach i szkołach podstawowych. Swoje kwalifikacje i umiejętności staram się poszerzać poprzez udział w różnego rodzaju kursach i szkoleniach kierunkowych. Jako nauczyciel dążę do tego, aby dzieci miały możliwość poznania świata poprzez działanie i doświadczanie, a prowadzone przeze mnie zajęcia były kreatywne i ciekawe oraz wywołujące uśmiechy na twarzach. Jestem osobą wrażliwą, otwartą, empatyczną i odpowiedzialną.

Beata Hermaszewska – wice dyrektor przedszkola, neurologopeda, surdopedagog, terapeuta karmienia, trener ATS (aktywny trening słuchowy

Na codzień jestem mamą, pedagogiem z wykształcenia, neurologopedą z zamiłowania. Bardzo lubię spędzać czas z drugim człowiekiem a zwłaszcza tym najmniejszym, który ma w sobie dużo radości, energii i spontaniczności. Podczas swojej pracy terapeutycznej wykorzystuję tą spontaniczność dzieci, oraz ich potrzebę zabawy i aktywności. Dzieci podczas zajęć i terapii logopedycznej bawią się i nie wiedzą kiedy się uczą.

mgr Jakub Tota- nauczyciel rytmiki

Absolwent Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie w specjalności Muzyka Kościelna i Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego Akademii Muzycznej w Krakowie. Od 18 lat współpracuje z Centrum Kultury w Gnojniku biorąc udział w różnych wydarzeniach kulturalnych a od 8 lat prowadzi naukę gry na instrumentach dla uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów. Prowadząc zajęcia dla najmłodszych chce uwrażliwić dzieci na muzykę poprzez kształtowanie świadomości muzycznej i poczucia rytmu oraz pragnie rozwijać pamięć i zdolności muzyczne podopiecznych.

mgr Paulina Kopacz- lektor języka angielskiego

Absolwentka wydziału Nauczania Języka Angielskiego TESOL Uniwersytetu Roehampton. Tytuł magistra zdobyła na Uniwersytecie Surrey.
Dyrektor szkoły języka angielskiego EARLY STAGE filia Brzesko & Gnojnik. Prywatnie mama Zosi i Antosia. Kocha pracę z dziećmi.
Więcej szczegółów na stronie: http://www.earlystage.pl/szkola/gnojnik#kadra

mgr Jerzy Migacz- katecheta

Magister teologii w zakresie liturgiki na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Ukończył także studia podyplomowe ze sztuki ( plastyka, muzyka )  na wydziale Pedagogiczno-Artystycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz z wychowania fizycznego na wydziale Pedagogiki i Nauk o Zdrowiu Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Z dziećmi pracuje od 20 lat jako nauczyciel, katecheta w szkołach podstawowych. Prowadził też spotkania z dziećmi przy parafii w Gnojniku. Obecnie jest nauczycielem w Gnojniku w P.S.P i organistą w tej parafii. Ściśle współpracuje również w Centrum Kultury w Gnojniku i innymi placówkami.

mgr Małgorzata Olszówka – psycholog