Grupy integracyjne pozwalają od najmłodszych lat wyrabiać u dzieci w normie rozwojowej otwartość i wrażliwość w kontaktach z innymi. Dzieciom z problemami umożliwiają natomiast normalny rozwój w środowisku rówieśników, zwiększając tym samym ich szanse społeczne w przyszłości.

Nasze przedszkole to placówka , której celem jest przygotowanie dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju do pełnego uczestnictwa i funkcjonowania w grupie integracyjnej.

Integracja to obustronny proces skierowany zarówno do dzieci z niepełnosprawnością, jak i do ich zdrowych rówieśników.

  • dzieci uczą się wspólnego funkcjonowania i zabawy,
  • dzielą się swoimi zasobami emocjonalnymi i poznawczymi,
  • uczą się uważności na potrzeby innych,
  • uczą się szacunku do przejawianych trudności swojego kolegi czy koleżanki, jak również akceptacji własnych trudności,
  • uczą się cieszyć z sukcesów innych oraz dzielić własnymi sukcesami,
  • uczą się rozwiązywania problemów pojawiających się w grupie, wspólnych negocjacji i wypracowywania obowiązujących wszystkich zasad,
  • uczą się radzenia sobie z emocjami,
  • uczą się patrzeć na różnorodność jako wartość.

Dbamy o to, aby zapewnione były potrzeby wszystkich dzieci. Oprócz nauczyciela wychowania przedszkolnego, dzieci objęte są stałą opieką psychologa i pedagoga specjalnego.

 

Hipoterapia – forma rehabilitacji psycho-ruchowej, do której stosuje się konia. Jest jedną z form rehabilitacji wieloprofilowej, czyli oddziałującej jednocześnie ruchowo, sensorycznie, psychicznie i społecznie.