Zajęcia z muzyki w przedszkolu prowadzi mgr  Jakub Tota.Odbywają się raz w tygodniu po 30 minut na każdej grupie przedszkolnej.  Na lekcjach muzyki dzieci uczą się poczucia rytmu 😉 Do zajęć wykorzystywane są instrumenty perkusyjne.

mgr Jakub Tota- nauczyciel rytmiki

Absolwent Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie w specjalności Muzyka Kościelna i Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego Akademii Muzycznej w Krakowie. Od 18 lat współpracuje z Centrum Kultury w Gnojniku biorąc udział w różnych wydarzeniach kulturalnych a od 8 lat prowadzi naukę gry na instrumentach dla uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów. Prowadząc zajęcia dla najmłodszych chce uwrażliwić dzieci na muzykę poprzez kształtowanie świadomości muzycznej i poczucia rytmu oraz pragnie rozwijać pamięć i zdolności muzyczne podopiecznych.