Święto Odzyskania Niepodległości

Dzisiaj wielka jest rocznica – Jedenasty Listopada!
Tym, co zmarli za Ojczyznę, Hołd wdzięczności Polska składa.
Im to bowiem zawdzięczamy Wolność – polską mowę w szkole,
To, że tylko z ksiąg historii Poznajemy dziś niewolę.
Uroczyście biją dzwony, W mieście flagi rozwinięto…
I me serce się raduje, Że obchodzę Polskie święto.

L. Wiszniewski „Jedenasty Listopada”