Prowadzenie zajęć plastyczno- manualnych w naszym przedszkolu

 

Rysowanie, lepienie, wycinanie i inne techniki plastyczne wywołują zazwyczaj u dzieci duże zainteresowanie. Stworzenie czegoś własnymi rękami daje dzieciom wiele zadowolenia i jest źródłem radości (K. Parys, 2001) DSC_0199 DSC_0205 DSC_0208 DSC_0227 DSC_0204

Zajęcia plastyczne i praktyczno – techniczne przyczyniają się również do zdobywania trwalszej wiedzy na temat otaczającego świata przez dzieci . Na przykład rysując sylwetki ludzi, roślin, zwierząt, itp. uczeń utrwala ich budowę i cechy charakterystyczne. Uczeń rysując: poznaje nowe, utrwala poznane, pogłębia swoją wiedzę.

Aktywność twórcza wpływa również na wyobraźnię, spostrzegawczość oraz pomysłowość. Stanowi doskonałą okazję do kształtowania i utrwalania kształtów, określania stosunków przestrzennych, rozróżniania barw oraz rozwoju koordynacji wzrokowo – słuchowo -ruchowej. Wycinanie, lepienie, rysowanie, malowanie i inne techniki plastyczne ćwiczą sprawność rąk.

Zajęcia plastyczne to nie tylko rozwój umiejętności technicznych. Dokładna obserwacja zachowania dziecka podczas pracy daje nam więcej informacji o jego problemach emocjonalnych niż najbardziej szczegółowa analiza wytworów końcowych.   Zdaniem S. Szuman dziecko rysuje to, co wie, nie zaś to, co widzi. Przelewa na papier przeobrażoną w umyśle rzeczywistość. Stąd bierze się na kartce bogactwo kolorów lub ich ubóstwo, różnicowanie wielkości przedmiotów lub rysowanie ich jednakowo dużych, wyraźne i bogate ubarwienie jednej postaci lub jej całkowite pominięcie. Nie wynik końcowy „dzieła” jest jednak najważniejszy. Sam akt tworzenia, zabawa kolorami, reakcja dziecka na widok zlewania się kolorów, zaspokojenie ciekawości, łączenie barw kontrastowych są najważniejszymi elementami ekspresji plastycznej. Zajęcia plastyczne i praktyczno – techniczne to bardzo skuteczny sposób na pracę z grupą i pobudzaniu do działania dzieci apatycznych. Pozwala również dostarczyć im środków ułatwiających poznanie, uporządkowanie, wyrażenie i zrozumienie własnych emocji oraz „upostaciowienie” dominującego nastroju.

Na naszych zdjęciach przedstawiamy zajęcia z masą solną . Dzieci bardzo lubią tą formę spędzania czasu. Sprawia im wiele radości tworzenie nowych rzeczy. Przeważnie jedno drugiemu prezentuje swoje dzieło. Te zajęcia mogą trwać i trwać …. bo przy nich nigdy nie jest nudno. 😉