Kochani ! My już przywitaliśmy wiosnę 😉 Rano w przedszkolu czekało na nas pyszne wiosenne śniadanie po czym do naszych drzwi zapukała radosna Pani Wiosna 🙂 Wspólne tańce, żabek i bocianów wprowadziły nas w bardzo dobry nastrój. Na koniec wyruszyliśmy wszyscy wraz z wcześniej zrobioną Marzanną (symbolem przemijającej zimy) do parku szukać oznak wiosny. Wesołą grupą maszerowaliśmy wyśpiewując piosenki. Życzymy sobie i Wam kochani samych pogodnych dni