Przyjście nowej pory roku – wiosny jest doskonałą okazją do tego, aby uzmysłowić dzieciom jak wielkie bogactwo niesie ze sobą budząca się do życia przyroda. Dekoracja przedszkola zmieniła się z zimowej na wiosenną. W salach przedszkolnych zazieleniły się kąciki przyrody, a w wazonach pojawiły się gałązki bazi . Młodsze grupy radośnie tańczyły piosenkę zamieniając się w żabki i bociany