KODOWANIE NA EKRANIE➡️🟣⬇️🟡
Miniony tydzień w grupie Iskierki minął po hasłem kodowanie. Kodowaliśmy na kartkach, na stole, na macie, względem osi symetrii oraz kodu. Sprawiło nam to do radość, ponieważ każdy z nas mógł stworzyć obraz według samodzielnie wykonanego kodu😊