Prace plastyczne, twórcze i manualne zabawy najbardziej wzbogacają osobowość dziecka , Dzieci z grup Biedroneczek i Promyczków ostatnio poszerzały rozwój wyobraźni, zdolności manualnych oraz wyładowanie emocji przez zabawy z użyciem farb. Promyczki w tym celu użyły samochodów , którymi sprawnie malowały duży ekspresyjny plakat, a Biedroneczki kostek lodu , którymi rozprowadzały farbę po papierze. Zabawa jak zwykle była udana

Biedronki i Promyczki podczas zabaw z użyciem farb 😉
40 zdjęć