https://www.gov.pl/web/edukacja/otwarcie-przedszkoli-pytania-i-odpowiedzi?fbclid=IwAR24-ATrieZAaU70eYJ0gmJrupAY-EB4t1jgrbpgWYVxFrr_YvfDLrpz4U8